Beskaffenhet

Det er 12 tomter i feltet og 3 av disse er solgt. Tomtene er byggeklare med infrastruktur, og har fått matrikkelnr. Tomtene har en størrelse på 1000m2 til 1250m2.

 

Tomtene kan bebygges med en utnyttingsgrad med maks 186m2 BYA pr tomt.

 

Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr fritidstomt.

For mer info se reguleringsbestemmelsene i vedlegg.

Kjøper har bruksrett til vei gjennom feltet. Veien har et veistyre som består av 1 representant fra hytteeierne og 2 fra grunneierne. Det er vinterbrøyta vei frem til hyttene.

 

Fiber er i utvikling innover fjellet. Det blir lagt ned rør slik at fiber kan trekkes når det har nådd frem til området.

 

Pris fra kr. 1 500 000,- inkl infrastruktur til tomtegrense.

 

Omkostninger betalt av kjøper:

Dokumentavgift

Tinglysingsgebyr skjøte

Tinglysingsgebyr pr pant

Grunnboksutskrift

Oppmåling og kartforretning

 

 

Faste utgifter:

Strøm og vann/avløp

Brøyting og sommervedlikehold av vei gjennom hyttefelt

Årskort til hovedveien.

Kommunale avgifter.